AR-GE VE YAZILIM

Günümüzde genel ihtiyaçlarını karşılayabilen, birçok kurum tarafından denenmiş ve başarısı kanıtlanmış çok sayıda yazılım uygulaması olmasına rağmen, kurumların özel ve tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek yazılımlar son derece kısıtlıdır. Çoğu zaman ihtiyaçları karşılayabilecek yazılımlar ya büyük bir uygulamanın bir parçası olmakta ya da farklı bir platformda gelmesinden dolayı mevcut sisteme uyum sorunları yaşanmaktadır.

 

Standart paket programlara müdahale etmek ve kurumların hayatını kolaylaştıracak ufak değişiklikleri yapmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bütün bu durumlar, seçilen yazılım ürünlerinin verimsiz kullanılmasına ya da hiç kullanılamayarak ölü bir yatırıma dönüşmesine yol açmaktadır. Bu nedenle kurumlar; kendi ihtiyaçlarına cevap verebilecek, altyapı ve iş süreçleriyle uyumlu, mevcut kapasiteyi ve öngörülen genişleme potansiyelini karşılayabilen, geliştirilebilir uygun maliyetli uygulamaların arayışına girmişlerdir.

 

Özel yazılım hizmetleri farklı platformlarda tasarlanarak ihtiyaçlara tam cevap verebilecek şekilde oluşturulabilirler. Web uygulaması, client-server mimarisinde bir windows uygulaması ve mobil servis uygulaması olarak geliştirilebilen özel yazılımlar, ihtiyaçlara göre ilgili donanım gereçleri ile birlikte bir sistem çözümü olarak tasarlanabilirler.

 

Özel yazılımın avantajları;

·         Kurumun iş yapısına ve ihtiyaçlarına tam uyması

·         Paket yazılımlara göre fiyat-performans avantajı sağlaması

·         İleride geliştirilme ve güncellenebilme yeteneğinin olması

·         İhtiyaca en uygun olabilecek teknolojinin kullanılarak geliştirilmesi

·         Sistem yapısında bir bütünlüğe sahip olması

·         Etkin ve sürekli teknik destek sağlanabilmesi

·         Orta ve uzun vadede iş, zaman ve maliyette tasarruf sağlaması

 

Yazılım Geliştirme

Kurumların yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ilk adım mevcut durumun ve varılmak istenen noktanın en iyi şekilde analiz edilmesidir. Bunun sonucunda yazılım ihtiyacı ya piyasada satılmakta olan hazır paket programlar ya da kuruma özel yazılımlar ile karşılanmaktadır.

 

Yazılım alanında kurumların istek ve ihtiyaçlarını uçtan uca çözümlerle marka bağımsız olarak karşılamayı amaçlayan firmamız, kendi geliştirmiş olduğu hazır paket programları ve 3. parti ürünleri sunabildiği gibi, tamamen müşteriye özel, genel kabul görmüş ve dünya standartlarına uygun bir şekilde yazılımlar da geliştirebilmektedir.

 

Yazılım Geliştirdiğimiz Alanlar

·         Windows Tabanlı Uygulamalar

·         Web Tabanlı Uygulamalar

·         Mobil Uygulamalar

·         Veritabanı Uygulamaları

·         Client/Server Mimarili Uygulamalar

·         Ağ Uygulamaları

·         Web Servisleri

 

Yazılım Geliştirme Süreci

 

Planlama

Bu aşamada, ana yazılım geliştirme aşamaları ve bu aşamalarda gerçekleştirilecek aktiviteler, yazılım geliştirme ve test ortamları, kaynak planlamaları yapılmaktadır.

 

Analiz

Bu aşamada, proje yöneticileri şartnameye uygun şekilde yazılım gereksinimlerini analiz etmekte ve oluşturmaktadırlar. Gereksinim analizlerinde müşteri ile sık sık bir araya gelinmekte ve yazılım gereksinimlerinin müşteri isteklerini eksiksiz yansıtması sağlanmaktadır.

 

Tasarım

Bu aşamada, yazılım gereksinimleri temel alınarak yazılım mimarisi ve detay tasarımı gerçekleştirilmektedir.

 

Programlama

Bu aşamada, yazılım geliştirme ekibi tarafından yazılım gereksinimlerine ve tasarımına uygun kod geliştirilmektedir. Üretilen kodun kalitesini arttırmak amacıyla, uluslararası standartlara uygun şekilde kodlama yapılmakta ve birim testlerden geçirilmektedir. Bu sayede kodun kalitesi ve anlaşılırlığı artmakta, bakımı ise kolaylaşmaktadır. Ayrıca grafik tasarım ekibi tarafından, günümüz grafik tasarım standartları ve teknolojilerine uygun kullanıcı dostu ara yüzler (ekran, sayfa vs.) hazırlanmaktadır.

 

Test

Bu aşamada üretilen kod yazılım gereksinimlerine göre test edilmektedir. Bunlar hem işlevsel testler hem de işlevsel olmayan (yük testi, performans testi, stres testi v.b.) testlerdir. Testler kayıt altına alınarak, gerekli aşamalarda kurumla paylaşılmaktadır.

 

Kurulum ve Eğitim

Bu aşamada, teknik personel tarafından yazılımın müşteri tarafına kurulumu gerçekleştirilmekte ve yazılım hakkında müşteri eğitimleri verilmektedir.

 

Bakım ve Destek

Bu aşamada, gerçek ortamda çalışan yazılımda ortaya çıkabilecek olası aksaklıklar giderilmekte ve aylık olarak hazırlanan raporlar ile müşteri bilgilendirilmektedir.

İLETİŞİM

Meşrutiyet Mah. Karanfil Sok.
No:49/13 Kızılay Çankaya/Ankara
Telefon: (0312) 418 05 08
Gsm: (0554) 421 77 66
E-Posta:
info@wenntec.com

You are here Ar-Ge Yazılım